Site Overlay

Hướng dẫn tìm và cài đặt Driver cho máy tính (Win XP)

23 thoughts on “Hướng dẫn tìm và cài đặt Driver cho máy tính (Win XP)

  1. nếu như bài gảng chỉ cần 5.7 thao tác người khác còn hiểu 9 .đến 10 thao tác trở nên thì họ chạy hết vì không hiểu. giảng làm sau thát ngắn gon thao tác ít….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *