Site Overlay

Hướng dẫn tạo thanh Menu trong website WordPress

3 thoughts on “Hướng dẫn tạo thanh Menu trong website WordPress

  1. cuối trang của em nó hiện "Powered by WordPress. Designed by Woo Themes" thì làm sao để tắt đi vậy anh

  2. Khi mình tạo các blog hay page sau đó đưa vào Menu nhưng mình muốn xóa nó khỏi trang chính tức là nhìn web khỏi rườm ra thì làm thế nào bạn? có bị mất bài đó trong menu ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *