Site Overlay

Hướng dẫn tạo nền trắng cho thùng sơn bằng Photoshop SC6dùng lệnh pen tool để đánh dấu vùng sau đó nhấn Ctrl Enter để chọn vùng và nhấn Ctrl J hoặc bấm chọn create new layer để tạo ra lớp mới cho vùng đã được chọn
Bấm select, inverse để đảo vùng chọn
Bấm edit, fill để đổ màu vào vùng chọn
Bấm perspective crop tool để chình cho hình không bi méo

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *