Site Overlay

Hướng dẫn quạt chả Ballad

9 thoughts on “Hướng dẫn quạt chả Ballad

  1. Vâng rất khó để bắt chước.Chỉ khi nào trình độ kha khá,giữ vững nhịp ,chơi đàn nhuần nhuyễn thì tự nhiên mới dễ thôi.Lúc đó thường thì không con mèo nào giống con mèo nào .Chỉ có hay hơn hay dỡ hơn mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *