Site Overlay

Hướng dẫn Hyperlink trong powerpoint

4 thoughts on “Hướng dẫn Hyperlink trong powerpoint

  1. cho mình hỏi tại sao minh vào HypleLink-Plase in this document-chọn slide-ok thì lại hiển thị chữ Slide5 (chữ có màu xanh và gạch chân), bạn giúp mình với nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *