Site Overlay

Hướng dẫn ghép mặt người trong photoshop CS6

45 thoughts on “Hướng dẫn ghép mặt người trong photoshop CS6

  1. Giọng thì lí nhí như đàn bà. bật max volume mà vẫn ko nghe gì hết.
    Mới nhìn Free Transform là đủ thấy trình độ ghép rồi

  2. khi mình dùng cái auto blend thì tự nhiên chỉ còn mắt cô ng mẫu còn cái mặt đc ghép vào bị biến mất ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *