Site Overlay

HƯỚNG DẨN DÙNG Windows 7 DreamScene Activator 1.1 CHO WIN 7

7 thoughts on “HƯỚNG DẨN DÙNG Windows 7 DreamScene Activator 1.1 CHO WIN 7

  1. mình muốn hình nền chỉ động khi mình click chuột vào thì hình nền sẽ chuyển động trên deskop, có cách nào không hả bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *