Site Overlay

Hướng dẫn đưa brush vào photoshop

12 thoughts on “Hướng dẫn đưa brush vào photoshop

  1. bạn ơi mình đã có brush của mình và mình cũng load brush xong đã chọn được brush mình thích nhưng không thể cho nó vào ảnh được nó cứ đi theo con chuột của mình bạn biết thì giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *