Site Overlay

Hướng dẫn cắt đầu nấm / hay đầu phủ / cách cắt mái không ngố

28 thoughts on “Hướng dẫn cắt đầu nấm / hay đầu phủ / cách cắt mái không ngố

  1. Anh ơi, em đang để kiểu mohican,giờ em muốn chuyển sang đầu nấm thì em đang để từ mohican mà chuyển sang đầu nấm như vậy có ngắn lắm không anh

  2. Thề tôi hớt kiểu này lúc nào tập thể dục ở trường hay quốc phòng luôn phải đội nón. AE có ai giốg tôi ko

  3. thứ nhất e thấy a cắt vẫn còn trắng quá , phải đen hơn mới đẹp , thứ 2 là kiểu này thấy xấu xấu sao ấy , nhuq kiểu có cái j đội lên đầu trông không hợp lý lắm =)) kieeruu này mấy ô mập ú cắt thì hợp vi nhìn kute hơn , cắt tỉa layer nhìn sẽ đẹp hơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *