Site Overlay

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CPanel, Cài đặt wordpress thủ công



Hướng dẫn cài đặt WordPress trên cPanel. Hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt wordpress
Bước 1: Tải file wordpress
Bước 2: Tạo Tên data base , tên đăng nhập cho website
Bước 3: Upload wordpress lên hosting cpanel
Bước 4: CHỉnh sửa thông tin đăng nhập
Ngoài ra bạn có thể kết nối với hosting qua truy cập vào host thông qua FTP, vào thư mục public_html và upload toàn bộ mã nguồn của WordPress lên (không upload thư mục /wordpress/ ở máy tính mà chỉ upload các tập tin và thư mục bên trong nó lên host).
hướng dẫn cài đặt wordpress trên hosting sử dụng cpanel

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CPanel, Cài đặt wordpress thủ công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *