Site Overlay

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CPanel, Cài đặt wordpress thủ côngHướng dẫn cài đặt WordPress trên cPanel. Hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt wordpress
Bước 1: Tải file wordpress
Bước 2: Tạo Tên data base , tên đăng nhập cho website
Bước 3: Upload wordpress lên hosting cpanel
Bước 4: CHỉnh sửa thông tin đăng nhập
Ngoài ra bạn có thể kết nối với hosting qua truy cập vào host thông qua FTP, vào thư mục public_html và upload toàn bộ mã nguồn của WordPress lên (không upload thư mục /wordpress/ ở máy tính mà chỉ upload các tập tin và thư mục bên trong nó lên host).
hướng dẫn cài đặt wordpress trên hosting sử dụng cpanel

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CPanel, Cài đặt wordpress thủ công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *