Site Overlay

[ Hướng dẫn ]Cách tải minecraft bản quyền miễn phí và tạo acc premium vào các sever nước ngoài!

37 thoughts on “[ Hướng dẫn ]Cách tải minecraft bản quyền miễn phí và tạo acc premium vào các sever nước ngoài!

  1. Trò chơi bị lỗi trong khi khởi tạo trò chơi

    Lỗi: java.lang.IllegalStateException: GLFW lỗi 65542: WGL: Trình điều khiển không xuất hiện để hỗ trợ OpenGL

  2. mn ơi tui làm y hệt a ý làm mà s nó lại bị như này ??
    The game crashed whilst initializing game

    Error: java.lang.IllegalStateException: GLFW error 65542: WGL: The driver does not appear to support OpenGL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *