Site Overlay

Hướng dẫn cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2010, 2013, 2007

20 thoughts on “Hướng dẫn cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2010, 2013, 2007

  1. cho em hỏi nếu ngắt trang như vậy, khi in nó không cho in từ đoạn ngắt mà in tất cả thì làm sao ạ

  2. Mình tạo 1 bào báo cáo và trang bìa có tạo khung viền. Khi chọn break-> next page thì cái khung hình viền nó nhảy sang trang kế tiếp luôn. B có cách nào giúp mk với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *