Site Overlay

Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word 2010

50 thoughts on “Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word 2010

  1. Bài của em có 50 trang e đáh số nó chạy từ 1 -32 rồi nhữg trag còn lại là 1 hết hoặc nó lại từ 1 đi ,,,,,giúp e đc k

  2. cho em hỏi một chút ạ đánh số trang bất kì xong rồi giờ muốn hủy lệnh đánh số trang bất kì thì làm thế nào ạ.

  3. Ad ơi cho em hỏi. E đánh số trang xong mới làm header và footer. E đánh số trang ở giữa đầu mỗi trang nên header k hiện lên. Chỉ hiện footer . e phải làm sao ạ

  4. Em bị mắt lỗi khi đánh sô trang cả 3 trang đầu đều hiện là số 1. HIỆn tại em không biết sưa bằng cách nào

  5. đánh được số trang lại xuất hiện trang trắng. xóa trang trắng đi thì trang cần đánh số 1 lại thành số 2.bực không chịu nổi!

  6. Anh, chị cho em hỏi đánh số trang có nhiều trang nhưng em muốn bỏ không đánh trang 1 mà chỉ đánh trang 2 về sau. Em làm như thế nào

  7. Cách đánh số trang từ 1 trang bất kì: sao khi xóa số trang không cần thiết phía trên
    thì bị xóa hết những số trang sau nữa vậy

  8. cho em hỏi, tạo xong footer rồi xong đánh số trang thì lại mất footer thì phải là thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *