Site Overlay

Hướng dẫn cách chơi cờ Vua căn bản

25 thoughts on “Hướng dẫn cách chơi cờ Vua căn bản

  1. CỚ VUA SUGAOSIAIAPPAPQPQPQPQPQPQPQ0QPDIDPQ8JWPQYWNWWIDGAJUWCDIWGWUWGWHQYCD8QTQYWY LỖI!LỖI!LỖI UDJAIIQO22009986555666

  2. khá dễ hiểu ạ …mà mấy man ở dưới phàn nàn kinh nhỉ ko xem thì thôi …..đừng ăn nói lung tung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *