Site Overlay

HR CLUB: HỌP MẶT CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ NGUỒN LỰC QUỐC TẾ

2 thoughts on “HR CLUB: HỌP MẶT CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ NGUỒN LỰC QUỐC TẾ

  1. Rất vui và bổ ích, khi mình cũng là thành viên tham gia CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ NGUỒN LỰC QUỐC TẾ. Mình mông sao hằng năm câu CLB NLQT luôn duy trì tổ chức, để kết nối cộng đồng nhân sự gần nhau hơn.

    https://www.youtube.com/watch?v=fWUdbUQ818A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *