Site Overlay

Hotel Transylvania 2- Khách Sạn Huyền Bí 2- Hậu Trường Lồng Tiếng

20 thoughts on “Hotel Transylvania 2- Khách Sạn Huyền Bí 2- Hậu Trường Lồng Tiếng

  1. 😂😂… sắp có phần 3 rồi… k biết mọi ng có lồg tiếg tiếp k nhỉ… phần 3 sẽ ra rạp vào thág 7/2018 hóg từ h phút này 😊😊😊

  2. Thấy Đồng Nhi lồng tiếng ở đây hay vậy mà vào phim nghe có vẻ cứng, nhưng em vẫn sẽ ủng hộ chị hết mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *