Site Overlay

Học photoshop – Kỹ thuật ghép mây cao cấp trong photoshop – Dohoafx.com

26 thoughts on “Học photoshop – Kỹ thuật ghép mây cao cấp trong photoshop – Dohoafx.com

  1. Xin lỗi có mây mà để có thể có 1 bức mà mặt mẫu sáng như vậy thì cũng chụp mây bằng niềm tin cậu ạ. Chả có 1 chút kiến thức nào hết.

  2. Anh cho em hỏi chút, em đang học theo video của anh mà khi thao tác thì PTS thông báo: Could not trans from the selected pixels because the scatch disks are full. Em phải làm gì tiếp theo ah ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *