Site Overlay

Học photoshop – Bài 8: Làm sao để ghép ảnh vào khung trong photoshop?Học photoshop – Bài 8: Làm sao để ghép ảnh vào khung trong photoshop
Bài tập thực hành 8:

Music: Spider_Juice
——————————————————————————-
Bài học trước:
Bài 1 :Cách mở, lưu, tạo file ảnh mới trên photoshop
( )
Bài 2: sử dụng công cụ move, Zoom, hand
( )
Bài 3: Hướng dẫn sử dụng công cụ Crop, Marquee, Quick seletion
( )
Bài 4: Tim hiểu về layers (P1)
( )
Bài 5: Tìm hiểu về layeres (p2)
( )
Bài 6: Hướng dẫn sử dụng công cụ Text
( )
Bài 7: Hướng dẫn sử dụng công cụ Erasre
(
———————
Subscribe NOW

Facebook:
Google +:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *