Site Overlay

Helen Thực Dưỡng! Chia sẻ Ăn Cơm Lứt với người bệnh Nan Y và Thải độc ruột💕

3 thoughts on “Helen Thực Dưỡng! Chia sẻ Ăn Cơm Lứt với người bệnh Nan Y và Thải độc ruột💕

  1. 🙏Chúc cho ước mơ của chị sớm thành hiện thực! 🙏
    Chị cứ như cánh chim không mỏi ý.
    Vừa biết đến Tuệ Minh quán chưa kịp về ăn thì chị đã sang Mỹ Đình, chưa kịp đến Mỹ Đình thì chị đã đến Đức Trọng Lâm Đồng.
    Túm lại là em zô zuyên quá ☺️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *