Site Overlay

Hát ru Nam Bộ 1Trình bày: Diệu Đức

Ơ ầu ơ,
Ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh,
chứ cầu tre lắc lẻo,
ơ ầu ơ,
ơ, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi.
ơ ầu ơ
ơ, khó đi mẹ dắt con đi,
chứ con thi trường học,
ơ ầu ơ
ơ, con thi trường học, mẹ thi trường đời.

Ơ ầu ơ
ơ, chứ chiều chiều chim vịt kêu chiều,
chứ bâng khuâng nhớ mẹ,
ơ ầu ơ
bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau.

#HatRuNamBo #RuConNamBo #HatRuMienNam

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://tim2lead.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *