Site Overlay

HÀO KHÍ NGÀN NĂM – TẬP 124: CHÍ KHÍ TRẦN BÌNH TRỌNG (phần 1)Trần Bình Trọng là một vị tướng nổi tiếng thời Trần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần hai, ông từng được vua Trần giao phó những trọng trách lớn. Một trong những chiến công của ông là hy sinh thân mình bảo vệ đại quân nhà Trần rút khỏi Thăng Long, lui về phủ Thiên Trường để bảo toàn lực lượng.
HÀO KHÍ NGÀN NĂM – TẬP 124: CHÍ KHÍ TRẦN BÌNH TRỌNG (phần 1)
Phát sóng VTV1: 22h05 ngày 17/7/2017
Phát lại VTV3: 14h20 ngày 18/7/2017

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/giai-tri

3 thoughts on “HÀO KHÍ NGÀN NĂM – TẬP 124: CHÍ KHÍ TRẦN BÌNH TRỌNG (phần 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *