Site Overlay

Hào khí ngàn năm tập 102-143 : Nhà Đinh , Nhà Tiền Lê , Nhà LÝ P1 968-1009(nguồn từ luôn vui vẻ 0204)
Các vị hoàng đế Nhà Đinh 968-980:
Đinh Tiên Hoàng (924-979) 968-979
Đinh Phế Đế (974-1001) 979-980
Các vị hoàng đế Nhà Tiền Lê 980-1009:
Lê Đại Hành (941-1005) 980-1005
Lê Trung Tông (983-1005) 1005 (3 ngày)
Lê Ngoạ Triều (986-1009) 1005-1009

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/giai-tri

3 thoughts on “Hào khí ngàn năm tập 102-143 : Nhà Đinh , Nhà Tiền Lê , Nhà LÝ P1 968-1009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *