Site Overlay

Hài Tết 2020 Chiến Thắng | Nói Phét Nói Bé Thôi | Phim Hài Tết Mới Nhất 2020

26 thoughts on “Hài Tết 2020 Chiến Thắng | Nói Phét Nói Bé Thôi | Phim Hài Tết Mới Nhất 2020

  1. Chuyên vui…
    Tôi nâng nổi 300kg… Nhưng nhờ xe nâng mini trợ giúp …
    Ai nghĩ sao, xe nâng hay người nâng…

  2. Tất cả lũ chúng mày chỉ dựa vào cái máy soi lồn, và nghe chộm người khác, con người chúng mày thì tầm thường o có gì đáng sợ…

  3. Tao đang nói phét đây, đứa nào giỏi nhất trong lũ chúng mày vào chiến tranh với tao…
    Thì sẽ nòi ra ai phét ..

  4. ôi thằng mặc quần áo màu trắng đeo kính ấy thằng đấy rùng Ma tuý khỏe lắm đấy giờ nói phét ở vi deo rồi thằng đấy còn buôn cả ma tuý ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *