Site Overlay

Hải Dương đầu tư dự án khu dân cư 663 tỷ đồngUBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư mới phía tây Nam Sách, huyện Nam Sách với tổng diện tích đất thực hiện Dự án là hơn 40 ha.
#InvestTV
_

▶ Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555

▶ Email: quangcao@invest.com.vn
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV – :
▶ Invest News :

© Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://tim2lead.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *