Site Overlay

Hà Lạc Quần Hiệp Truyện – Đại Nghiên Trấn #8

1 thought on “Hà Lạc Quần Hiệp Truyện – Đại Nghiên Trấn #8

  1. Sao khi bị đẩy xuống núi, đi theo cái cây lấy dc thiên niên linh chi ngan năm (tăng max hp 200) vô cái động lụm duoc bí kíp ( sách cấm 🤣) muốn em ấy đi theo phải "max tà", đúng là cay để đc " 1 em vếu bự + huyền minh thần chưởng +găng tay truyền kỳ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *