Site Overlay

[Guitar] Quạt chả thế nào là chuẩn?

37 thoughts on “[Guitar] Quạt chả thế nào là chuẩn?

  1. Khi quạt xuống thì quạt từ dây Bass xuống. Thế khi quạt lên cũng chỉ quạt đến dây Bass thôi ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *