Site Overlay

GTA 5 – Ấu chúa người ngoài hành tinh (truyện kể đêm khuya) | GHTG

22 thoughts on “GTA 5 – Ấu chúa người ngoài hành tinh (truyện kể đêm khuya) | GHTG

  1. Mấy con alien đó nó có biết nói chuyện đâu con mà ông đó nuôi em chấp nhận là nó biết nói còn cái con alien này nó không biết nói chuyện nó chỉ biết gầm lên mà thôi mà nó biết nói chuyện thì nó không nói như vậy

  2. Anh ơi làm phần 2 câu bé người ngoài hành tinh đến chơi đi anh ( ai đồng ý like mình với )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *