Site Overlay

GoUP – Quản lý thông tin và lịch sử giao dịch với khách hàngQuản lý thông tin chi tiết khách hàng, nhà cung cấp, lịch sử giao dịch, báo giá hợp đồng, đơn đặt mua, lịch sử mua hàng, đơn đặt hàng, lịch sử bán hàng, công việc lịch hẹn, email gửi, lịch sử mở mail….
Xem thêm thông tin chi tiết tại

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *