Giá vàng hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2019 | Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm nhẹ | hpdGiá vàng đang chịu áp lực giảm nhẹ do một số nhà đầu tư bán chốt lời phiên cuối tuần

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tim2lead.com/category/kinh-doanh/

5 Comments

  1. Mien Nguyen October 12, 2019
  2. Hàn Phi October 12, 2019
  3. Vanquyet Duong October 12, 2019
  4. Vanquyet Duong October 12, 2019
  5. Chan Loc October 12, 2019

Leave a Reply