Site Overlay

Giá vàng giảm mạnh cả hai chiều mua – bán

8 thoughts on “Giá vàng giảm mạnh cả hai chiều mua – bán

  1. Cứ nói sáng nay , hôm qua không ngày tháng , biết tin củ hay mới .Trong khi mấy clip khác nói giá vàng ngày 21/2 tăng cao ,thì clip nầy không nói ngày thág nào chỉ nói giá vàng hôm qua và sáng nay giảm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *