Site Overlay

Giá lợn hơi hôm nay ngày 13/11 | Giá heo hơi miền Nam đạt 70.000 đồng/kg, miền Bắc phá kỷ lục

6 thoughts on “Giá lợn hơi hôm nay ngày 13/11 | Giá heo hơi miền Nam đạt 70.000 đồng/kg, miền Bắc phá kỷ lục

  1. Giá lợn cao một chút thì mong người tiêu dùng chia sẻ với người chăn nuôi lúc này vì trước đó họ đã quá thua lỗ vì giá rẻ rồi đến dịch bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *