Site Overlay

[Full Movie] Factory Monster, Eng Sub 工厂怪物 | 2019 Supernatural Horror film 恐怖电影 1080PPlot Summary: 2019 supernatural horror movie “Factory Monster” is about a Wandering Monster story. It said that there is a Wandering Monster near a disused factory. Some persons near there disappeared in past every year. So six young persons start their adventure just for fun. But one by one, the members were killed by a mysterious monster when they went there. the left ones try to find a way out and the truth….

故事简介: 电影《工厂怪物》讲述在一座废弃工厂附近,每年都会失踪几个人,而且都找不到原因。于是大家传言这里有一个名叫“荒魈”的怪物。老一辈人说,荒魈其实是一种山鬼,是在山里面迷路后饿死在山里面的人的鬼魂,它们会让走在山里面的人迷路,然后活活饿死……于是吕远航、齐玉楼和言心雨等6人抱着探险的心态准备去废弃工厂里寻找荒魈,体验刺激。也许他们根本不信这种所谓吓人的传言。然而,等他们真的来到这个废弃工厂时,恐怖的阴云顿时笼罩了他们,队友们一个接一个的死去,6个人的团队慢慢变成了只剩吕远航一人。他们在惊慌与恐惧中寻找逃生的办法,难道大家的死亡真的和荒魈有关…..

出品 Produced: 心暖花开 Blooming Flowers Picture
导演 Director: 楚人勤 Churen Qin
主演 Starring: 杨建壮 吴晴 孙诏宇 王晴 张策 邱璐晴
题材 Feature: 恐怖 #Horror, 超自然 #Supernatural

圈影圈外YouTube频道影视上线计划 Updated Release Schedule:

关于我们 About us:
A Distribution Company & A Platform Website of Film:

频道内容介绍 Introduction of Channels & Contents
1, 圈影圈外电视剧网剧频道 Q1Q2 TV/Web Series Channel:

2, 圈影圈外短视频频道 Q1Q2 Short Videos Channel:

3, 圈影圈外音乐频道 Q1Q2 Music Channel:

4, 圈影圈外格斗与体育频道 Q1Q2 MMA & Sports Channel:

5, 圈影圈外官方电影频道 Q1Q2 Movie Channel Official:

—推荐精品电影 Recommended Movies

—午夜私密主题 Midnight Topic

—鬼怪殭尸主题 Ghost, Banshee, Vampire & Zombie Topic

—古惑仔黑帮主题 Youth & Gangster Topic

—赌神赌侠赌圣主题 God of Gamblers Topic

—犯罪悬疑惊悚恐怖电影 Crime, Suspense, Thriller & Horror Movies

—神话魔幻科幻电影 Mystery, Fantasy & Science Fiction Movies

—剧情电影 Drama Movies

—青春爱情亲情电影 Youth, Family & Romance Movies

—喜剧搞笑电影 Comedy Movies

—黑帮动作探险军事电影 Gangster, Adventure, Military & Action Movies

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tim2lead.com/category/cong-nghe/

8 thoughts on “[Full Movie] Factory Monster, Eng Sub 工厂怪物 | 2019 Supernatural Horror film 恐怖电影 1080P

  1. It's a very very good supernatural movie. We added Closed Captions of 16 languages. Please find cc icon to show it. Welcome to "Subscribe" "Like" and "Share".

    Kami menambahkan Teks Tertutup dari 16 bahasa. Silakan klik cc di Google Chrome Explorer untuk menampilkannya. Selamat datang di "Berlangganan" "Suka" dan "Bagikan".

    हमने 16 भाषाओं के बंद कैप्शन जोड़े हैं। कृपया इसे दिखाने के लिए Google Chrome एक्सप्लोरर पर cc क्लिक करें। "लाइक" "वेलकम" और "शेयर" में आपका स्वागत है।

    Chúng tôi đã thêm chú thích đóng của 16 ngôn ngữ. Vui lòng nhấp vào cc trên Google Chrome Explorer để hiển thị nó. Chào mừng bạn đến với "Đăng ký" "Thích" và "Chia sẻ".

    เราได้เพิ่มคำบรรยายปิดของ 16 ภาษา โปรดคลิก cc ใน Google Chrome Explorer เพื่อแสดง ยินดีต้อนรับสู่ "สมัครสมาชิก" "กดไลค์" และ "แชร์"

  2. 有議員高呼返蒙面法不對,試問明日如有蒙面暴徒殺你老婆仔女,,你會如何講法,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *