Site Overlay

FBNC – Xác định giá trị mỗi mét vuông sàn của một căn nhà phố thế nào?Một gia đình có một căn nhà phố 4 tầng. Muốn đều cho các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, giá trị khai thác của mỗi tầng có khác nhau. Vậy, giá trị của mỗi mét vuông sàn của các tầng được quy ước tính như thế nào? Ví dụ 1 m2 sàn của tầng 2 bằng bao nhiêu phần trăm của 1m2 sàn của tầng trệt, tương tự với tầng 3, tầng 4, được tính thế nào?

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
www.meme.vn/fbncvietnam
tv.zing.vn/tintucfbnc

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tim2lead.com/category/kinh-doanh/

1 thought on “FBNC – Xác định giá trị mỗi mét vuông sàn của một căn nhà phố thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *