Site Overlay

FBNC – Công nghệ vận chuyển siêu tốc Hyperloop sẽ được chạy thử vào cuối năm 2016Hệ thống vận chuyển siêu tốc hyperloop đã bước những bước đầu tiên vào từ bản vẽ ra thế giới thực khi công ty phát triển công nghệ này, Hyperlopp One cho biết cuộc thử nghiệm đầy đủ đầu tiên sẽ được tiến hành vào cuối năm 2016.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tim2lead.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *