Site Overlay

Exciter 150 mặt nạ tháo rời : 2 CREE L4 30W + 6 Led O'Block : on/off + Passing_ AK Shop

28 thoughts on “Exciter 150 mặt nạ tháo rời : 2 CREE L4 30W + 6 Led O'Block : on/off + Passing_ AK Shop

  1. Nhìn giống con jupiter siêu nhân . Con đấy ra thì chê lăm đèn thế này thế kia . H lắp đẫy đèn nên con này . Dây thì cắt tùm lum lên thế kia loại này free với mình chắc cũng chịu . Trên xe mình duy nhất có 2 con l4 một con phuộc trước 1 con chân gương nhũng cũng ít bật vì đen của ex cũng ok rồi . Đa phần để con trân gương để trị mấy kẻ để pha passing cho vài cái . Mà lắp pasing có rơle đầy đủ dây chống cháy bấm nhẹ như ko đây nhăn răng ra mới đk cái gòi gị là passing . Gọi là tào lao mới đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *