Site Overlay

Dự án THANG MÁY LÊN CUNG TRĂNG đang được đề xuất để giảm chi phí phóng tàu vũ trụ

23 thoughts on “Dự án THANG MÁY LÊN CUNG TRĂNG đang được đề xuất để giảm chi phí phóng tàu vũ trụ

  1. Nó biến chúng ta thành con kiến bò lên 1 cộng dây diều bởi chiếc diều đang thả lơ lửng trên cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *