Site Overlay

Điều từ xa cho quạt trần

7 thoughts on “Điều từ xa cho quạt trần

  1. Chào bạn, mình muốn đấu thẳng vào cuộn dây của hộp số bỏ qua núm công tắc của số thì lấy 3 đầu, bỏ 2 . Nhưng còn một dây từ quạt xuống đấu vào đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *