Site Overlay

[Diện Chẩn] Bài 112 – Tinh hoàn đau nhức – Thầy Bùi Văn Phích

11 thoughts on “[Diện Chẩn] Bài 112 – Tinh hoàn đau nhức – Thầy Bùi Văn Phích

  1. cháu bị nhiễm lạnh nên.Chơi nóng cháu vẫn phải tắm nước nóng cho cháu hỏi làm sao khỏi nhiễm lạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *