Site Overlay

Đây là thời gian thích hợp nhất để đo huyết áp, dám chắc là bạn đã thực hiện sai nhiều lần rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *