Site Overlay

Đặt sonde dạ dày cho bệnh nhân tỉnh thở máy

1 thought on “Đặt sonde dạ dày cho bệnh nhân tỉnh thở máy

  1. Tôi bị viêm tuỵ cấp bị nhét cái của nợ này vào mũi xuống dạ dày và cảm giác thật tuyệt vời. Hix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *