Site Overlay

Đặt dụng cụ tử cung TCu 380A

34 thoughts on “Đặt dụng cụ tử cung TCu 380A

  1. Suy cho cùng,k làm thì hơn,mk chắc hẳn sẽ p khó chịu rồi,nó làm bằng đồng a,thôi dùng ba con sâu cho lành,:)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *