Site Overlay

ĐẠI CA VƯỢT NGỤC – Phim Hành Động THÀNH LONG Đạo Diễn 2018 – Phim Băng Đảng Xã Hội Đen

29 thoughts on “ĐẠI CA VƯỢT NGỤC – Phim Hành Động THÀNH LONG Đạo Diễn 2018 – Phim Băng Đảng Xã Hội Đen

  1. Bọn m ko đọc kĩ à” Thành Long đạo diễn”. Đọc ko kĩ xong kêu ngta treo đầu dê bán thịt chó. Ngu vl

  2. Nhung phim có cái hay và nghia khí cuôi cùng thăng thanh phong ko phãn đai ca.cuôi cùng còn đi trã thù cho đai.ca.mà lai.còn hoi thõ cuôi cùng vây là đúng nghia rôi

  3. Dkm ở tù hết hạng ra tù đàn hoài.vậy mà thằng chó ad để tựa đề là VƯỢT NGỤC THÀNH LONG đâu mã cha nó treo đầu dê bán đầu chó.tao đeo like mà còn chửi tổ cha nhà mầy nữa.thà là nói đúng sự thật k tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *