Site Overlay

Cuộc sống và công nghê | Thủy điện nhỏ kiểu bánh xe nước | Water wheel powerCuộc sống và công nghệ | Thủy điện nhỏ kiểu bánh xe nước | Water wheel power
Tua bin phát điện bằng nước sử dụng trong trường hợp địa hình dòng chảy thoải, độ chênh cao dòng chảy nhỏ, lưu lượng nhỏ và vừa. Chiều cao cột nước H nhỏ hơn =0.5m.
Thích hợp cho các vùng nông thôn, miền núi có địa hình khe nước chảy nhỏ và vừa.

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

1 thought on “Cuộc sống và công nghê | Thủy điện nhỏ kiểu bánh xe nước | Water wheel power

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *