Site Overlay

Có thể truyền đạm, sữa cho BN K vòm họng sau điều trị tia xạ và hóa chất bị khô miệng không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *