Site Overlay

Có thể bị mù vĩnh viễn nếu mắt có dấu hiệu này mà mặc kệ không đi khám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *