Site Overlay

Chuyển đổi chữ in hoa, in thường hàng loạt trong ExcelChuyển đổi chữ in hoa, chữ in thường hàng loạt trong Excel, trong cả file hoặc sheet sử dụng Add-ins VBA trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003, Chuyển mã tiếng Việt hàng loạt sheet Excel, chuyển chữ thường sang chữ hoa trong excel
Link tải add-ins:
Xem thêm các tuyệt chiêu trong Excel:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

27 thoughts on “Chuyển đổi chữ in hoa, in thường hàng loạt trong Excel

  1. Addin này chỉ chạy được trên nền Excel 32 bit, còn Excel 64 bit bị lỗi " Compile error in hidden module: P01 Font……"

  2. A ơi cho e hỏi chút .e dùng excel 2016 thì k co cách nào chuyển đổi hàng loạt được ạ. mà dùng hàm thì phải thêm ô bên cạnh rồi copy lại mât thời gian ạ.

  3. nó báo lổi thế này nek anh:"This workbook has lost its VBA project, ActiveX controls and any other programmability-related features.
    "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *