Site Overlay

Chữa ngứa – Dị ứng – Dôm – CHân tay miệng chỉ 1 lần tắm (xoa) nước cây này

10 thoughts on “Chữa ngứa – Dị ứng – Dôm – CHân tay miệng chỉ 1 lần tắm (xoa) nước cây này

  1. C ơi rau đo tri tay chan miệng cho tre nho hêt không chi.be e hơn 2 tươi. Đag bi tay chân miệng. Tôi nao cung khóc.Chi giúp e voi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *