Site Overlay

Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc vàng ( Chùa Ba Vàng) nói về anh hùng liệt sĩ

5 thoughts on “Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc vàng ( Chùa Ba Vàng) nói về anh hùng liệt sĩ

  1. Con điên này! Hết chuyện để nói, nói luyên thuyên, bố láo, hàm hồ. Rồi chính mụ mới phải chịu quả báo. Các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân, trong đó có mụ đấy. Vậy mà mụ mở mồm nói những lời như vậy. Nói thì chẳng đâu vào đâu mà cũng có người nghe được

  2. Già mà nói chuyện ngu như con chó . Nghiệp cái mả cha mày chứ không nghiệp thì cả họ nhà mày chết mất xác rồi chứ ngồi đó nói nghiệp . Chửi con mụ già này mà chịu nghiệp thì đời này kiếp này tao sống không ân hận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *