Site Overlay

Chống Spam Với Akismet – WordPress

1 thought on “Chống Spam Với Akismet – WordPress

  1. Đúng là vì quá nhiều spammer, nên gần đây các web tin tức có xu hướng xóa bỏ hoàn toàn phần bình luận trên web của họ: http://cuongcmd.com/digital-marketing/tuong-lai-cua-web-khong-binh-luan/. Hay! mình đã thành công, xem chi tiết: https://www.hoangweb.com/wordpress/chong-spam-comment-wordpress. bạn cho mình hỏi sao của mình contact form 7 lại không được? nó đòi phải mua bản pro mới cho?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *