Site Overlay

Chó bị đi ngoài ra máu – chó đi kiết

9 thoughts on “Chó bị đi ngoài ra máu – chó đi kiết

  1. Bác ơi cho cháu hỏi chó đã bị ỉa ra máu rồi khi tieemn3 loại thuốc kia mình trộn đều hay tiêm từng loại một ạ

  2. Bạn cho mình hỏi chó của mình bỏ ăn và đi ngoài ra máu ăn gì cũng nôn và rất yếu thì làm thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *